Những người bị giam giữ bất chính – lời kêu gọi trả tự do cho họ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Những người bị giam giữ trong các nước ngoài »

SEPTEMBRE 19, 2021 21:27 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 19/9/2021

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một lời kêu gọi trả lại tự do cho những người, trên thế giới, đang bị tù tội, sau Kinh Truyền Tin ngày chúa nhât 19/9/2021, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng quả đã tuyên bố : « Tôi muốn hứa cầu nguyện cho những người bị giam giữ bất chính trong các nước ngoài. Khốn nỗi, có nhiều trường hợp, với những lý do khác nhau và đôi khi phức tạp. Tôi hy vọng rằng, trong sự thực hiện công lý một cách có lương tâm, những người đó sẽ có thể được trở về đất nước của họ ngay khi có thể ».

Vào tháng 8 vừa qua, báo Le Point đã đưa tin 1200 người Pháp đang bị giam giữ ở nước ngoài, trong đó khoảng một nửa « không có lý do chính đáng », trong các nước như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, các Quốc Gia Phi Châu cận Sahara… Con số chỉ là phỏng chừng, những người Pháp du lịch ở nước ngoài đã không luôn được xác định.

Nhưng Đức Giáo Hoàng đã không chỉ rõ quốc gia gốc của họ, cũng không chỉ rõ những quốc gia nơi những người đó bị giam giữ.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Personnes détenues injustement: appel du pape François à leur libération – ZENIT – Francais

 92 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.