Các ân xá cho những người đã khuất được kéo dài trong suốt tháng mười một

Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao vì lý do đại dịch

OCTOBRE 28, 2021 12:17 ANITA BOURDINCITÉ DU VATICAN

Năm Thánh tuổi trẻ, Xưng tội trên Quảng Trường Thánh Phêrô 23/4/2016 – Năm Thánh Lòng Thương Xót

Vì lý do đại dịch, và để đáp lại lời yêu cầu của các giám mục, những ân xá cho các giáo dân qua đời được kéo dài trong suốt tháng mười một năm 2021, Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết, hôm 28/10/2021.

Hội Thánh công giáo muốn qua ân xá, một sự « giảm án phạt » và một « hành động đền bù những hậu quả của tội lỗi », trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Pháp cho biết : « Đối với Hội Thánh, mọi tội lỗi, cho dù đã được tha thứ, vẫn kéo theo một bổn phận đền bù vì những gì nó đã phá hủy (thí dụ, phải hoàn trả lại tiền đã bị ăn cắp). Trong Tông Hiến « Indulgentiarum doctrina », ĐGH. Phaolô VI nhấn mạnh về  tác dụng đền tạ của tình yêu và chỉ ra rằng không một sự ân xá nào có thể có được mà không có sự hoán cải tâm hồn ».

Cũng với nguồn tin đó, với « Ơn toàn xá », Hội Thánh muốn « tha toàn bộ hình phạt vì tội lỗi, ơn này không loại bỏ sự nhận được bí tích Hòa Giải ».

Người ta có thể lãnh nhận « ơn toàn xá » này cho chính mình hay cho một người đã khuất, với những điều kiện thường lệ được Hội Thánh dự trù, nhất là sự rước Lễ và sự hòa giải bí tích và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

« Vì lý do đại dịch hiện hành, [Tòa Ân Giải Tối Cao] xác nhận và gia hạn cho suốt tháng 11/2021 tất cả những ơn ích đã được chấp thuận ngày 22/10/2020, thông qua Sắc Lệnh Prot. N. 791/20/I qua đó, vì lý do đại dịch ‘‘covid-19’’, các ơn toàn xá cho các tín hữu đã khuất đã đuợc kéo dài trong suốt tháng 11/2020, được đăng trên thông cáo bằng tiếng Latinh bởi Tòa Thánh.

Các ơn ích thiêng liêng được chờ đợi, cũng nguồn tin trên cho biết là một sự khuyến khích « thiêng liêng để hướng dẫn đời sống của mình theo lề luật Phúc Âm, trong sự hiệp thông con cái và tình hiếu thảo đối với Đức Thánh Cha, nền tảng hữu hình và Mục Tử của Hội Thánh công giáo »

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, sắc lệnh này được ấn ký bởi Đức Hồng Y Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao, Mauro Piacenza và Đức Ông Krzysztof Nykiel, Nhiếp chính.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Les indulgences pour les défunts étendues à tout le mois de novembre – ZENIT – Francais

 15 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.