Việt Nam – Đức Cha Đỗ Quang Khang được bổ nhiệm Giám Mục Phó giáo phận Bắc Ninh

Một nhà nghiên cứu Kinh Thánh được đào tạo tại Pháp và Rôma

OCTOBRE 30, 2021 18:25 ANITA BOURDINNOMINATIONSPAPE FRANÇOIS

Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh

Tại Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, 55 tuổi, tới nay đang là giáo sư và giám học tại Chủng Viện Thánh Giuse ở Sài Gòn, Tòa Thánh cho biết, hôm thứ bẩy 30/10/2021.

Như thế, ngài sẽ trợ giúp Đức Giám Mục Bắc Ninh, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Dòng Tên, 74 tuổi, và như thế đã gần đến tuổi về hưu đối với một trách nhiệm mục vụ giáo phận. Ngài là giám mục Bắc Ninh từ năm 2008.

Giáo phận có khoảng 130 000 giáo dân trên tổng số dân cư khoảng 7,2 triệu người.

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang sinh ngày 07 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, giáo phận Sài Gòn.

Từ năm 1993 đến 1999, ngài học triết và thần học tại đại chúng viện Thánh Giuse.

Từ năm 2001 đến năm 2006, ngài học thần học thánh kinh tại Học Viện công giáo tại Toulouse (Pháp), ngài tốt nghiệp thạc sï.

Từ năm 2006 đến 2010, ngài học tại Học Viện Thánh Kinh giáo hoàng tại Rôma, nơi ngài đậu cử nhân Kinh Thánh

Ngài đã được thụ phong linh mục ngày 30/6/1999 cho giáo phận Sài Gòn.

Ngài đã đảm nhận những chức vụ sau đây : linh mục phụ tá giáo xứ Chợ Đũi (1999-2001) và, từ năm 2010 cho đến hiện nay, giám học tại đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn, giáo sư môn Kinh Thánh và Hy Lạp thánh kinh trong đại chủng viện Sài Gòn và Học Viện công giáo Việt Nam.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Vietnam: Mgr Do Quang Khang nommé coadjuteur à Bac Ninh – ZENIT – Francais

 79 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.