Lũ lụt tại Việt Nam và Sicile – Sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Kinh nguyện và suy tư của tôi đi tới nhiều gia đình đang đau khổ »

OCTOBRE 31, 2021 12:59 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 31/10/2021

Sau những trận lũ lụt thảm khốc tại Việt Nam và Sicile, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bầy tỏ sự gần gũi với các dân chúng bị ảnh hưởng bởi những biến đổi thời tiết và ngài đã khuyến khích tất cả những ai đang cứu trợ họ.

Sau Kinh Truyền Tin buổi trưa trên Quảng Trường Thánh Phêrô, hôm 31/10/2021, Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ bằng tiếng Ý như sau : « Trong nhiều vùng của Việt Nam, những trận mưa lũ kéo dài suốt mấy tuần lễ mới đây đã gây ra những trận lũ lụt quan trọng, với hàng ngàn người phải di tản. Những lời cầu nguyện và suy tư của tôi được gửi tới nhiều gia đình đang đau khổ, cũng như những lời khuyến khích cho những người, các nhà cầm quyền đất nước và các Giáo Hội địa phương, đang làm việc vất vả để đáp ứng với tình trạng khẩn cấp. Và tôi cũng gần gũi với dân chúng của Sicile bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Inondations au Vietnam et en Sicile: proximité du pape François – ZENIT – Francais

 23 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.