Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu « Hướng mắt lên Chúa Giêsu »

Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng sau Kinh Truyền Tin

JANVIER 17, 2022 18:35 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 16/01/2022

Cũng giống như các Nhà Chiêm Tinh đã đi theo ngôi sao dẫn đường họ đến Bêlem, « chúng ta cũng thế, các Kitô hữu, […] chúng ta đến gần mục tiêu khi chúng ta hướng mắt lên Chúa Giêsu, Chúa duy nhất của chúng ta » : chính như thế mà ĐGH Phanxicô đã gợi ra con đường dẫn đến sự hiệp nhất các Kitô hữu, hôm 16/01/2022.

Sau Kinh Truyền Tin, được đọc với các khách hành hương và các tín hữu trên toàn thế giới tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày chúa nhật 16/01/2022, ĐGH Phanxicô đã đưa ra một lời kêu gọi cho Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Hữu sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25/01/2022.

Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở rằng Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu, sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25/01/2022, « đề nghị một năm để làm cuộc thử nghiệm của các chiêm tinh gia, đến từ phương Đông đến Bêlem để bái lậy Vua Cứu Thế ».

« Chúng ta cũng thế, các Kitô hữu, ngài đã khuyến khích, trong sự đa dạng của các tín ngưỡng và các truyền thống của chúng ta, chúng ta là những khách hành hương trên đường đi đến sự hiệp nhất trọn vẹn và chúng ta đến gần mục đích khi chúng ta không rời mắt khỏi Chúa Giêsu, Chúa duy nhất của chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy chuyển cầu và hãy cầu nguyện cho ý chỉ này : « Trong Tuần Lễ cầu nguyện, ngài nói thêm, chúng ta cũng hãy hiến dâng những mệt mỏi và những đau khổ của chúng ta cho sự hiệp nhất các Kitô hữu ».

Chủ đề, « Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lậy Người » (Mt 2,2), cho thấy sự chú tâm đặc biệt được hướng tới các Kitô hữu Đông phương trong năm nay. Việc soạn thảo những bài suy ngẫm hàng ngày đã được giao cho Hội Đồng Các Giáo Hội Trung Đông bởi Hội Đồng giáo hoàng cổ vũ hiệp nhất Kitô hữu và bởi Hội Đồng đại kết các Giáo Hội.

ĐGH Phanxicô sẽ bế mạc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, ngày 25/01/2022, bằng cách cử hành giờ kinh chiều thứ nhì trong ngày lễ trọng mừng sự trở lại của thánh Phaolô, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Prière pour l’unité des chrétiens : « Garder les yeux fixés sur Jésus » – ZENIT – Francais

 45 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.