Monthly Archives: Tháng Hai 2022

« Thông hành vào nước Trời », theo ĐGH Phanxicô

« Tình yêu thương mà chúng ta cho di sẽ cứu độ chúng ta » FÉVRIER 18, 2022 23:19 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS Các Thánh họa bởi Fra Angelico ĐGH Phanxicô đề nghị một « cuốn sổ thông hành để vào nước Trời » trong … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Thông hành vào nước Trời », theo ĐGH Phanxicô

« Hội Thánh là tất cả mọi người » – Bài Giáo Lý ngày thứ tư

Đức Giáo Hoàng đi đứng tốt hơn (bản dịch đầy đủ) FÉVRIER 16, 2022 15:30 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 16/02/2022 ĐGH Phanxicô mời gọi đến trường của thánh Giuse và « yêu mến Hội Thánh, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Hội Thánh là tất cả mọi người » – Bài Giáo Lý ngày thứ tư

Con số người công giáo gia tăng trên thế giới năm 2020

Cũng như các tu sĩ có khấn hứa và các phó tế vĩnh viễn FÉVRIER 15, 2022 19:28 HÉLÈNE GINABAT 6 EGLISE ET MONDE Cảnh Quảng Trường Thánh Phêrô và Đường Via Della Conciliazione Năm 2020, con số người công … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Con số người công giáo gia tăng trên thế giới năm 2020

Người môn đệ và « nghịch lý của các Mối Phúc »

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin FÉVRIER 14, 2022 18:23 HÉLÈNE GINABAT – ANGÉLUS Kinh Truyền Tin ngày 13 tháng 02 năm 2022 Thân chào quý anh chị em ! Trọng tâm Phúc Âm của phụng vụ ngày hôm … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Người môn đệ và « nghịch lý của các Mối Phúc »

Tông thư được công bố « Tự Sắc »
của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
« Fidem servarre »,
sửa đổi cấu trúc của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin,
14/02/2022

« Bảo vệ Đức Tin » (x. 2Tm 4,7) là trách vụ chính và là tiêu chuẩn tối thượng phải theo trong đời sống Hội Thánh. Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đảm đương trách vụ quan trọng này, đồng thời đảm … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt
Tông thư được công bố « Tự Sắc »
của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
« Fidem servarre »,
sửa đổi cấu trúc của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin,
14/02/2022

« Fidem servare » cho có một sự phân minh các quyền giáo lý và kỷ luật

Phát huy công lý và truyền giảng Tin Mừng FÉVRIER 14, 2022 15:22 ANITA BOURDIN – DOCTRINE DE LA FOI, PAPE FRANÇOIS ĐHY Ladaria Ferrer, Bộ Giáo Lý Đức Tin ĐGH Phanxicô thiết lập hai bộ phận riêng biệt, một bộ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Fidem servare » cho có một sự phân minh các quyền giáo lý và kỷ luật

Đức Mẹ Lộ Đức – Một kinh để xin « một ơn phúc lớn »

Thông điệp truyền hình của ĐGH Phanxicô (bản dịch toàn văn) FÉVRIER 11, 2022 16:54 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Đức Mẹ Lộ Đức « Lậy Mẹ, xin mẹ phù giúp chúng con làm thành một cộng đồng đi ra gặp … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Mẹ Lộ Đức – Một kinh để xin « một ơn phúc lớn »

Năm Thánh 2025 để « làm mới lại niềm hy vọng sau đại dịch »

Thư của ĐGH Phanxicô gửi Đức Cha Fisichella (toàn văn) FÉVRIER 11, 2022 18:21 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Đức Cha Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái Truyền giảng Tin Mừng, 17/9/2021 « Năm Thánh sắp tới sẽ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Năm Thánh 2025 để « làm mới lại niềm hy vọng sau đại dịch »

Ngày thế giới bệnh nhân « Mọi người bình đẳng » và
« mọi người » phải được săn sóc sức khỏe

Thông điệp truyền hình của ĐGH Phanxicô (bản dịch toàn văn) FÉVRIER 10, 2022 18:54 HÉLÈNE GINABAT – MÉDECINE, PAPE FRANÇOIS Phép lành cho các bệnh nhân, Triều kiến ngày 03/11/2021, Đại thính đường Phaolô VI « Nếu chúng ta không tin … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày thế giới bệnh nhân « Mọi người bình đẳng » và
« mọi người » phải được săn sóc sức khỏe

Bức thư đầy cảm động của ngài Biển Đức XVI – ĐGH Phanxicô chào kính sự « minh mẫn » của ngài

« Cánh cửa âm u của cõi chết » và đại dịch FÉVRIER 09, 2022 16:02 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, BENOÎT XVI, PAPE FRANÇOIS ĐGH Phanxicô và Đức cựu Giáo Hoàng Biển Đức XVI « Cách đây mấy ngày, ĐGH Biển Đức XVI khi … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bức thư đầy cảm động của ngài Biển Đức XVI – ĐGH Phanxicô chào kính sự « minh mẫn » của ngài