Các cuộc cử hành của Đức Giáo Hoàng trong tháng Tư và tháng Năm 2022

Malta, Tuần Thánh, Chúa Nhật Lòng Thương Xót

MARS 21, 2022 14:28 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

« Chúa Giêsu Lòng Thương Xót » (Vilnius) bởi Frédéric Khan Et Elisa

Hôm thứ hai 21/3/2022, Vatican đã công bố lịch các lễ nghi của Đức Giáo Hoàng trong tháng 4 và tháng 5/2022 : tông du Malta, Tuần Thánh, chúa nhật Lòng Thương Xót, và phong thánh 10 vị ngày 15/5 (có 3 vị người Pháp).

Chỉ có một điều không biết : Vatican còn không cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ Tiệc Ly của Chúa chiều tối thứ Năm Tuần Thánh.

Tháng Tư năm 2022

Thứ Bẩy 02 – chúa nhật 03 tháng 4
Tông du Malta

Chúa Nhật 10 tháng 4
Chúa nhật Lễ Lá :

Cuộc Khổ Nạn của Chúa
Quảng Trường Thánh Phêrô, 10 giờ
Rước kiệu kỷ niệm Đức Kitô vào thành Giêrusalem và Thánh Lễ

Thứ Năm 14 tháng 4
Thứ Năm Tuần Thánh

Đền Thánh Phêrô, 09giờ30
Lể Truyền Dầu

  • (Thánh Lễ « Tiệc Ly của Chúa », chưa chỉ rõ)

Thứ Sáu 15 tháng 4
Thứ Sáu Tuần Thánh

– « Cuộc Khổ Nạn của Chúa »
Đền Thánh Phêrô, 15giờ
Cử Hành Thương Khó

– Đường Thánh Giá qua truyền hình thế giới
Đấu trường Colisêô, 21giờ15

Thứ Bẩy 16 tháng 4
« Đêm Canh Thức Phục Sinh»

« Chúa Phục Sinh »
Đền Thánh Phêrô, 19giờ30

Chúa Nhật 17 tháng 4
Chúa Nhật Phục Sinh

– « Sự Phục Sinh của Chúa »
Quảng Trường Thánh Phêrô, 10giờ
Thánh Lễ

– Ban công Loggia của Đền Thánh Phêrô, 12 giờ
Phép lành « Urbi et Orbi »

Chúa Nhật 24 tháng 4
Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa hay in albis

Đền Thánh Phêrô, 10giờ Thánh Lễ

Tháng Năm 2022

Chúa Nhật 15 tháng 5
Chúa Nhật thứ 5 mùa Phục Sinh
Quảng Trường Thánh Phêrô, 10giờ
Thánh Lễ tuyên phong hiển thánh cho 10 chân phước :
– Titus Brandsma (Hòa Lan)
– Lazare, appelé Devasahayam (Ấn Độ)
– César de Bus (Pháp)
– Luigi Maria Palazzolo (Ý)
– Giustino Maria Russolillo(Ý)
– Charles de Foucauld (Pháp)
– Maria Rivier (Pháp)
– Maria Francesca du Gesù Rubatto (Ý)
– Marie de Jésus Santocanale (Ý)
– Maria Domenica Mantovani (ý)

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Célébrations pontificales en avril et mai 2022: 10 canonisations le 15 mai – ZENIT – Francais

 23 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.