Ukraina « Cầu xin Chúa sự sống giải thoát chúng con khỏi cái chết vì chiến tranh »

« Cầu xin Chúa Thánh Thần giải thoát chúng con khỏi cái nhu cầu tự hủy này »

MARS 23, 2022 15:16 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 23/3/2022

« Cầu xin Chúa sự sống giải thoát chúng con khỏi cái chết vì chiến tranh » : vào ngày thứ 28 của cuộc xâm lăng Ukraine bởi quân đội Nga, ĐGH Phanxicô đã đưa ra một lời kêu gọi mới cho hòa bình, hôm 23/3/2022, vào cuối buổi triều kiến chung ngày thứ tư, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican.

Bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng đã tỏ lòng kính trọng các nạn nhân : « Tôi muốn dành một phút để tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh. Các tin tức về những người di tản, những người chạy loạn, những người đã chết, những người bị thương, nhiều người lính đôi bên đã ngã xuống, đó là những tin tức của sự chết ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi cầu nguyện : « Chúng ta hãy cầu xin Chúa sự sống giải thoát chúng ta khỏi cái chết vì chiến tranh. Với chiến tranh, tất cả đều mất mát, tất cả. Trong một cuộc chiến tranh, không có chiến thắng : tất cả chỉ là bại trận. Cầu xin Chúa sai Thần Khí của Người xuống để Thần Khí làm cho chúng ta hiểu rằng chiến tranh là một sự thất bại của loài người, hiểu rằng chiến tranh đúng ra là phải bị đánh bại. Cầu xin Thần Khí của Chúa giải thoát tất cả chúng con khỏi cái nhu cầu tự hủy này, vốn được thể hiện bằng cách gây ra chiến tranh ». 

« Chúng ta cũng cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng yêu cầu, để những người lãnh đạo hiểu được rằng mua bán vũ khí và chế tạo vũ khí không phải là giải pháp cho vấn đề. Giải pháp chính là cùng nhau làm việc cho hòa bình, và như Thánh Kinh đã nói, biến vũ khí thành các khí cụ của hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Đức Trinh Nữ Maria : Kinh mừng Maria… ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Ukraine: “Que le Seigneur de la vie de nous libère de cette mort de la guerre” – ZENIT – Francais

 22 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.