Trung Quốc và Hồng Kông – Hai thông điệp của ĐGH Phanxicô gửi người công giáo

Ngài bầy tỏ sự gần gũi, tình yêu thương và lòng biết ơn của ngài

MARS 24, 2022 22 :07 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thông điệp gửi người Công Giáo Trung Quốc

« Chúa Giêsu Kitô ở bên anh em » : ĐGH Phanxicô khuyến khích người công giáo Trung Quốc và Hồng Kông, đặc biệt trước đại dịch và trước « những thách đố của thời đại chúng ta », trong hai thông điệp video đang là một sự mới mẻ trong việc tiếp cận của Đức Giáo Hoàng với người công giáo Trung Quốc. Ngài bầy tỏ với họ tình yêu thương và sự gần gũi của ngài.

Dường như đây là lần đầu tiên mà ĐGH Phanxicô nói chuyện trực tiếp với người công giáo của Trung Quốc và Hồng Kông.

Chuyến viếng thăm của Đức Cha Chow tại Rôma

ĐGH Phanxicô đã gửi hai thông điệp video cho người công giáo của Hồng Công và Trung Hoa lục địa, mạng internet của Hồng Kông đã cho biết khi họ đưa lên ngày 22/3/2022, với những phụ đề chữ Hoa : đã có hàng ngàn lần đọc.

Giáo phận cho biết, Đức Cha Stephen Chow Sau Yan, SJ. Giám mục giáo phận công giáo Hồng Kông đã được mời làm một chuyến viếng thăm không chính thức tới Rôma hồi đầu tháng 3 sau khi ngài được tấn phong giám mục.

Trong cuộc gặp gỡ của ngài với ĐGH Phanxicô, mà chúng tôi đã thông báo hôm 17/3, Đức Cha Chow đã gợi ý cho ĐGH Phanxicô ban phép lành cho Giáo Hội tại Trung Quốc và tại Hồng Kông, trong nạn đại dịch này. Đức Giáo Hoàng đã trình bầy bằng tiếng Ý, theo giới thân cận cho biết, ngài khuyến khích người Trung Hoa đặc biệt đối mặt với đại dịch và ngài ban phép lành của ngài.

Thông điệp gửi người công giáo Trung Quốc

Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích người công giáo trong đức tin nơi Chúa Giêsu trong thông điệp của ngài dài 1 phút 25 gửi người công giáo Trung Quốc, có thể tiếp cận với YouTube : « Quý anh chị em công giáo thân mến, tôi chào quý anh chị em với lòng biết ơn và tình thương yêu. Tôi cảm ơn vì sự làm chứng Đức Tin của quý anh chị em. Tôi cảm ơn vì tình yêu của quý anh chị em đối với Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh Thiên Chúa, Đúc Mẹ Maria. Tôi cảm ơn vì việc làm của quý anh chị em ; và cảm ơn đã rất mạnh mẽ chịu đựng đại dịch Covid này vốn đã làm quý anh chị em đau khổ rất nhiều. Nhưng Chúa, Người luôn ở bên quý anh chị em. Phải có lòng kiên trì để hy vọng. Tôi gần gũi với quý anh chị em. Tôi rất yêu mến quý anh chị em ! Tôi cầu nguyện cho quý anh chị em, và cũng xin quý anh chị em vui lòng, cầu nguyện cho tôi ! Bây giờ tôi ban cho tất cả quý anh chị em phép lành của tôi : Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em, Amen ».

Thông điệp gửi người công giáo Hồng Kông

Với người công giáo của Hồng Kông, trong một thông điệp dài 1 phút 16 giây, được đăng trên YouTube trên mạng « Cathlic Way » của giáo phận với phụ đề chữ Hoa truyền thống, hay Anh ngữ, Đức Giáo Hoàng đã bầy tỏ sự gần gũi : Tôi chào mừng quý anh chị em của Hồng Kông. Tôi đang ở đây với đức giám mục của quý anh chị em. Tôi gửi tới quý anh chị em phép lành của tôi. Tôi cầu chúc quý anh chị em điều tốt đẹp nhất. Tôi cầu chúc quý anh chị em là những công dân tốt. Can đảm trước những thách thức của thời đại chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng gợi lại những đau khổ gây ra bởi đại dịch : « Và nhất là tôi nghĩ đến tất cả những người trong quý anh chị em đã chịu đau khổ vì đại dịch covid. Tôi gần gủi với quý anh chị em. Nạn đại dịch này đã giết hại nhiều người trên toàn thế giới cũng như trong thành phố của quý anh chị em. Tôi gần gũi với quý anh chị em. Tôi cầu nguyện cho quý anh chịem. Và xin quý anh chị em vui lòng, hãy cầu nguyện cho tôi ».

Đức Giáo Hoàng ban Phép Lành và kết luận : « Quý anh chị em hãy tiếp tục tiến lên với tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô và vơi Mẹ Thánh Người, Đức Mẹ Maria ! Và xin hãy cầu nguyện cho tôi. Tạm biệt ! »

Một vị giám mục Dòng Tên

ĐGH Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục của giáo phận Hồng Kông (Trung Quốc) cha Stephen Chow Say-yan sj, sắp được một năm, ngày thứ hai 17/5/2021 : ngài trước đó là bề trên tỉnh Tỉnh Dòng Trung Quốc của Dòng Tên.

Ngài sinh ngày 07/8/1959 tại Hồng Kông. Ngài đã đậu tú tài và bằng thạc sĩ tâm lý học của Trường Đại Học Minnesota, Hoa Kỳ, trước khi gia nhập Dòng Chúa Giêsu ngày 27/9/1984.

Từ năm 1986 đến năm 1988, ngài đã theo học trong tập viện và đã đậu bằng cử nhân triết học tại Ai-len, rồi ngài học thần học từ năm 1988 đến năm 1993 tại Hồng Kông, tại đây ngài đã được thụ phong linh mục ngày 16/7/1994.

Ngài đã đậu bằng thạc sĩ về Phát triển tổ chức (1993-1995) tại Đại Học Đường Loyola của Boston và bằng tiến sĩ Phát triển con người toàn diện và Tâm lý học (Ed. D.) tại Đại Học Harvard của Boston (2000-2006).

Ngài đã khấn trọn ngày 17/4/2007.

Từ năm 2007, ngài đã là tổng giám học hai trường Dòng Tên tại Hồng Kông và tại Wah Yah của Kowloon, giáo sư phụ giảng danh dự tại Đại Học Hồng Kông (2008-2015) và linh mục đào tạo các tu sĩ dòng Tên (2009-2017).

Và từ năm 2009, ngài đã là chủ tịch Ủy Ban giáo dục của Tỉnh Dòng Tên và từ năm 2012 ngài là giáo giảng dạy tâm lý học tại Chủng Viện giáo phận Chúa Thánh Thần của Hồng Kông.

Từ năm 2012 đến 2014, ngài đã là thành viên của Hội Đồng tu sĩ của giáo hội Hồng Kông. Từ năm 2013 đến năm 2017, ngài giữ chức vụ tham vụ tỉnh dòng và từ 2017, ngài là thành viên của Hội Đồng Giáo Phận về giáo dục.

Từ ngày 01/01/2018, ngài là bề trên giám tỉnh Tỉnh Dòng Trung Hoa của Dòng Tên và từ năm 2020, là phó thư ký của Hiệp Hội các Bề Trên nam tu sĩ của các tu viện nam giới của Hồng Kông.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Chine et Hong Kong: 2 messages du pape François aux catholiques – ZENIT – Francais

 20 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.