Tuần lễ Laudato si’ – Đức Giáo Hoàng mời gọi « mọi người tham dự »

Lời Đức Giáo Hoàng sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

MAI 23, 2022 18:35 HÉLÈNE GINABATANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Quảng trường Thánh Phêrô ngày 22 tháng 5 năm 2022

« Hôm nay bắt đầu Tuần Lễ Laudato Si’ », ĐGH Phanxicô đã nhắc lại sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, hôm chúa nhật 22/5/2022, trước sự hiện diện của khoảng 25 000 tín hữu tề tựu trên Quảng Trường Thánh Phêrô trong gìờ cầu nguyện ngày chúa nhật, theo tin tức của cảnh sát Vatican.

Bằng cách mời gọi « tất cả mọi người tham gia », Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh mục đích của ‘‘Tuần Lễ’’ này, kéo dài từ ngày 22 đến ngày 29/5/2022 , nhằm để « lắng nghe chăm chú hơn tiếng kêu của Trái Đất, đang khích lệ chúng ta cùng nhau hành động để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta ».

Ngài cũng đã cảm ơn Bộ phát triển con người toàn diện và « nhiều các tổ chức tham gia ».

Tuần Lễ Laudato si’ là « một cách để toàn thể người công giáo kết hợp lại và vui mừng trên con đường đã đi qua, để làm cho Laudato si’ được sống động và dấn thân qua cầu nguyện và hành động thuận lợi cho ngôi nhà chung của chúng ta » trang đặc biệt về vấn đề này viết. Năm nay, trên đó viết thêm, người công giáo trên khắp thế giới « sẽ hợp nhất các cộng đoàn của họ trong hành động và sẽ tìm hiểu được, bằng cách nào mà Laudato si’ cống hiến một khung cảnh để đối diện với cuộc khủng hoảng thời tiết ».  

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Semaine Laudato si’ : le pape invite « tout le monde à participer » – ZENIT – Francais

 13 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.