Gặp gỡ với các tu sĩ : « anh chị em được kêu gọi truyền giảng Phúc Âm », Đức Giáo Hoàng khẳng định

« Đó là con đường chính để thể hiện sự thống thuộc vào Chúa Kitô »

JUILLET 14, 2022 19:39 MARINA DROUJININAEGLISE ET MONDEPAPE FRANÇOISROME

Triều kiến ngày 01/12/2021

« Với tư cách là tu sĩ, anh chị em được kêu gọi truyền giảng Phúc Âm », ĐGH Phanxicô đã tuyên bố khi nói với các tu sĩ rằng : « Đó là con đường chính để thể hiện sự thống thuộc vào Chúa Kitô ».

Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến các tu sĩ của ba tu hội – dòng thánh Josephat, dòng Mẹ Thiên Chúa và dòng Truyền Giáo, đến từ Rôma để tham dự các tổng tu nghị của họ – hôm thứ năm 14/7/2022.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng « Tu Nghị là « một thời điểm phân biện cộng đoàn » và rằng Chúa Thánh Thần « hầu như phải là chủ chốt của một Tu Nghị » : « Với sự phù trợ của Chúa Thánh Thần, ngài nói, chúng ta tìm cách nhìn xem là ở mức độ nào chúng ta đã trung thành với đặc sủng… Nếu không có Thánh Thần trong một Tu Nghị, thì anh em hãy đóng các cửa và trở về nhà mình ».

Tu nghị, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, là một thời điểm qua đó người ta « làm một trong những cuộc thí nghiệm đẹp nhất và rất mang tính ‘giáo hội’ mạnh mẽ, như là « lắng nghe Thánh Thần bằng cách dâng lên Người những tình trạng cụ thể, những câu hỏi, những vấn đề ».  

Đức Giáo Hoàng tái khẳng định « một tiêu chuẩn » mà ngài « coi như cốt lõi để làm sự phân định : tiêu chuẩn của Phúc Âm hóa ». Khi « chúng ta tự hỏi về lòng chung thủy sáng tạo với đặc sủng ban đầu, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta phải tự hỏi xem cách giải thích của chúng ta và cách thực hiện nó có mang tính ‘Phúc Âm hóa’ không ?

Đức Giáo Hoàng nhắc lại giáo huấn của thánh Phaolô Tông Đồ : « các đặc sủng » « đều là để xây dựng Hội Thánh – không phải cho chính họ » – và « Hội Thánh tự thân không phải là một mục đích cuối cùng, nhưng mục đích của Hội Thánh là Phúc Âm hóa, hậu quả là mọi đặc sủng, không ngoại lệ, đều có thể và phải hợp tác vào việc truyền bá Phúc Âm ». « Và điều đó phải được giữ trong tâm trí khi đưa ra những phân biện », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Ngài mời gọi đừng « nấn ná trên những lý thuyết trừu tượng », nhưng  hãy học hỏi các thánh » : « trong sự đa dạng của các ngài, các ngài cho thấy thế nào là những « người truyền giảng Phúc Âm cùng với Thánh Thần »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Rencontre avec les religieux : « vous êtes appelés à évangéliser », affirme le pape – ZENIT – Francais

 10 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.