Hội nghị các Hồng Y : Vai trò của các giáo dân

Ngày gặp gỡ thứ hai

AOÛT 30, 2022 18:19 MARINA DROUJININACOLLÈGE CARDINALICE

Thánh lễ với các Hồng Y, 30 tháng 8 năm 2022

Vai trò của các tín hữu giáo dân, sự trong sáng tài chánh, tính công nghị, tinh thần truyền giáo : đó là những chủ đề của các cuộc thảo luận trong ngày thứ hai của cuộc hội họp các Hồng y tại Vatican (29-30/8/2022), Vatican News cho biết.

Cuộc hội họp sẽ kết thúc bằng một thánh lễ, vào lúc 17giờ30, được chủ sự bởi ĐGH Phanxicô tại Đền Thánh Phêrô.

Vị trí của các tín hữu giáo dân trong những vai trò cai quản Hội Thánh là một trong những chủ đề khóa của ngày thứ hai hội nghị. Điều 10 của Predicate Evangieium nhấn mạnh rằng : « Mọi người Kitô hữu, nhờ phép Rửa của mình, là một môn đệ-truyền giáo trong chừng mực mà người đó đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Điều đó không thể không biết đến trong việc cập nhật Giáo Triều, mà sự cải cách như thế phải bao gồm sự can dự của các tín hữu giáo dân, cả trong những vai trò cai quản và trách nhiệm ».

Trong trường hợp các Tòa Án, Đức Hồng Y Gianfranco Ghirlanda, một tu sĩ dòng Tên người Ý và là cựu viện trưởng Viện Đại Học Tông Tòa Grêgôriô, « Hiến Chương không bãi bỏ điều khoản giáo luật ấn định rằng những vấn đề liên quan đến các giáo sĩ, thì các giáo sĩ sẽ xét xử ». « Hội Thánh vẫn là một thể chế tôn ti, ngài nói. Người ta không bãi bỏ chức năng của một linh mục hay một giám mục, điều đó tùy thuộc các tình huống khác nhau ». Điểm này đặc biệt sẽ là đề tài nghiên cứu bổ túc được các Hồng Y yêu cầu.

ĐHY Michael Czerny, tổng trưởng Bộ phát triển con người toàn diện, khi được hỏi về những đề tài đã được thảo luận trong công nghị, đã trả lời rằng « thật là khó để chỉ đụng đến một đề tài duy nhất, bởi vì Predicate Evangelium liên quan đến tất cả mọi tầm mức của Hội Thánh, trên quan điểm cấu trúc và tổ chức của Giáo Triều ». « Như vậy, ngài nói, với sự đối thoại giữa những người đến từ các Giáo Hội ở xa và chúng tôi là những người làm việc ở đây, tại Rôma, chúng tôi đã đề cập đến gần như mọi chuyện… Điều này phản ánh rõ chiều rộng và chiều sâu của tài liệu ».

Sự tương tác giữa các vị Hồng Y « Giáo Triều » với các vị Hồng Y mục tử của những vùng xa xôi trên thế giới vốn đã có thể biết nhau và chia sẻ những kết quả của các nhóm làm việc, đã là nguồn gốc của một sự « phong phú hóa » lớn lao, ĐHY Czerny nói tiếp. « Giọng điệu và kinh nghiệm là những yếu tố của một cuộc gặp gỡ huynh đệ, ngài nhấn mạnh, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cùng nhau làm việc ngay cả khi chúng tôi cách xa nhau hàng cây số ».

« Sự mới mẻ » của cuộc gặp gỡ, theo Đức Hồng Y, là « đặt lên bàn những điều không mới mẻ gì, nhưng chúng biểu thị cho những thách đố và những khó khăn, thí dụ sự trong sáng tài chánh ». Đó là « những thách thức cho tất cả mọi người », với « những nhịp độ và kinh nghiệm khác nhau ».   

Đến lượt ngài, ĐHY Paolo Lojudice, tổng giám mục giáo phận Sienna của Ý, nhấn mạnh đến sự phong phú của những việc làm được thực hiện trong những nhóm nhỏ : « Sẽ dễ dàng hơn để đối chứng và đối thoại khi chúng ta làm việc trong những nhóm nhỏ… Một số ý tưởng của chúng ta như thế đã được chia sẻ ». Sự can thiệp của người này hay người khác trong những tham dự viên như thế sẽ giúp « cho sự hiểu biết một số những yếu tố không rõ ràng, không hiển nhiên, đặc biệt là yếu tố có liên quan ngay cả đến sự hiện diện của các tín hữu giáo dân trong những trách vụ của các thánh bộ ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Réunion des cardinaux : le rôle des laïcs – ZENIT – Francais

 6 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.