Author Archives: MK

Canada – cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 sắp tới

Một « chuyến tông du lịch sử », các giám mục Canada nói MAI 13, 2022 18:07 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES Những quốc gia đầu tiên của Canada, 28/3/2022 ĐGH Phanxicô sẽ tới Canada từ ngày 24 đến ngày … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Canada – cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 sắp tới

Những người già trong « đời sống của các cộng đoàn chúng ta »

Suy ngẫm về nhân vật Giuđitha (Toàn văn bài giáo lý) MAI 11, 2022 19:07 RÉDACTION – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Giáo xứ San Giulio của Rôma « Đời sống của các cộng đoàn chúng ta phải biết tận dụng các tài … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Những người già trong « đời sống của các cộng đoàn chúng ta »

Tuổi già « một mùa mà người ta còn có thể mang hoa trái »

Thông điệp cho Ngày Thế Giới các Ông Bà và Người Già MAI 10, 2022 17:25 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Người già và giáo dục, Ý chỉ cầu nguyện của tháng 12 năm 2017 « Lão hóa không phải là … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi già « một mùa mà người ta còn có thể mang hoa trái »

« Con đường để khám phá tình yêu của Chúa là
lắng nghe Người »

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng MAI 09, 2022 17 :09 HÉLÈNE GINABAT – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 23 tháng 5 năm 2021 « Con đường để khám phá tình yêu của … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Con đường để khám phá tình yêu của Chúa là
lắng nghe Người »

Sự thống nhất Kitô hữu – cuộc chiến tranh chất vấn « lương tâm của mỗi Kitô hữu » ĐGH nói

« Hoặc chúng ta cùng nhau đi tới, hoặc là chúng ta không thể bước đi »   MAI 06, 2022 18:01 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS Hội đồng tông tòa về sự thống nhất các Kitô hữu, ngày 06/5/2022 ĐGH Phanxicô … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự thống nhất Kitô hữu – cuộc chiến tranh chất vấn « lương tâm của mỗi Kitô hữu » ĐGH nói

Tuổi già « nơi quyết định và không thể thay thế » của sự làm chứng cho đức tin

Bài Giáo Lý (toàn văn) MAI 04, 2022 17:33 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 04/5/2022 Tuổi già là « nơi quyết định » và « không thể thay thế » của sự làm chứng cho đức tin : người già … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi già « nơi quyết định và không thể thay thế » của sự làm chứng cho đức tin

Chiến tranh tại Ukraina « Chúng ta đã sống giống như vậy với Rwanda » Đức Giáo Hoàng tuyên bố

Để chấm dứt chiến tranh, Đức Giáo Hoàng « sẵn sàng đi Moskva » MAI 03, 2022 17:17 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS Chiến tranh tại Ukraina ĐGH Phanxicô đưa ra lời kêu gọi của ngài để chấm dứt chiến tranh tại … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiến tranh tại Ukraina « Chúng ta đã sống giống như vậy với Rwanda » Đức Giáo Hoàng tuyên bố

Khi « trên đời, những mẻ lưới của chúng ta trống rỗng » – ba động từ của ĐGH Phanxicô

Những lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng (Toàn văn) MAI 02, 2022 18 :26 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, 01 tháng 5 năm 2022 « Khi trên đời, những mẻ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Khi « trên đời, những mẻ lưới của chúng ta trống rỗng » – ba động từ của ĐGH Phanxicô

Kitô hữu và Phật tử « kiên cường trong hy vọng »

Thông điệp của Tòa Thánh Vatican cho ngày Lễ Phật Đản Vesakh (toàn văn) MAI 02, 2022 17:37 MARINA DROUJININA – DIALOGUE INTERRELIGIEUX Hội nghị Tăng già Phật Giáo Miến Điện « Các Phật tử và các Kitô hữu kiên trì … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kitô hữu và Phật tử « kiên cường trong hy vọng »

Tháng Năm – Đức Giáo Hoàng khuyến nghị lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình

Và ngài yêu cầu mở ra những hành lang nhân đạo tại Ukraina MAI 02, 2022 16:40 HÉLÈNE GINABAT – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, ngày 01/5/2022 « Tôi muốn mời gọi tất cả các tín hữu và các … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Năm – Đức Giáo Hoàng khuyến nghị lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình